Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Ansökan om vägbidrag behöver bekräftas årligen

Väg.

För vissa vägar ansvarar vägföreningar för skötsel och underhåll. Föreningar kan få bidrag för underhåll och belysning. Ansökan görs från och med nu via en e-tjänst.

Föreningar som söker vägbidrag från kommunen behöver bekräfta ansökan varje år. Från och med 2023 görs också ansökan för innevarande år i en e-tjänst. Tidigare har det funnits en blankett, men den tas nu bort.

- För er som får bidrag för 2022, som betalas ut 2023, är det bra om ni ser över era uppgifter som ni lämnat till oss. Det kan ni göra direkt i vår e-tjänst, även om ni redan skickat in en ansökan för 2022. Vi ser stora vinster i att alla sökande ser över sina uppgifter så att utbetalningar kan ske så effektivt som möjligt, säger Leif Forslund vid gatuenheten på Hudiksvalls kommun.

Lätt att göra rätt

I och med övergången från ansökan via blankett till e-tjänst blir du på ett effektivare sätt guidad att fylla i din ansökan korrekt. Det effektiviserar också hela handläggningen och slutligen utbetalningen av bidraget.

Här hittar du e-tjänsten:

hudiksvall.se/enskildavägar

Har du frågor?

Du kan ställa dina frågor till:

vagbidrag@hudiksvall.se