Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Utredning om resursskola klar under våren

Kan en särskild resursskola vara en bra lösning för elever med stort behov av stöd? Den frågan utreds just nu av Lärandeförvaltningen.

- Det har öppnats nya möjligheten i Skollagen för att starta resursskola. Det är en grundskoleenhet men med mer resurser än den vanliga grundskolan. Det är en verksamhet som är anpassad efter de elever som går där och utifrån deras behov, säger Ulf Carlsson som är verksamhetschef för grundskolan.

Resursskola skulle exempelvis kunna passa elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller elever med frånvaroproblematik, men också andra grupper med stödbehov utöver det som skolan vanligen kan svara upp emot.

Det finns en hel del utmaningar med den här typen av skola men också stora fördelar menar Ulf Carlsson.

- En resursskola måste kunna hålla hög kvalitet, det är jätteviktigt. Ekonomiska utmaningar finns förstås men även utmaningar på kompetenssidan. Man måste få rätt personal som arbetar där, det är den bästa personalen som behövs på en resursskola. För eleverna är fördelarna att verksamheten svarar upp mot deras behov och att man har möjlighet att erbjuda hjälp och stöd i den form de behöver.

Utredningen om resursskola kommer att presenteras för Lärandenämnden under våren.