Vill du eller din förening vara en del av Café Världen?

Personer sitter vid ett bord och pratar.

Vill du eller din förening vara med och öka den sociala inkluderingen i samhället? Då kan ni bli en del av Café världen, en mötesplats för integration, mångfald och hållbarhet.

Mötesplatsen syftar till att öka känslan av sammanhang i samhället och fungera som en plattform för föreningslivet och andra aktörer för att nätverka, bjuda in nya målgrupper till aktiviteter.

- Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med Rädda barnen samordnar programmet med en värdföreningen för varje enskilt tillfället. Vad som händer på Café Världen bygger till stor del på ideellt engagemang från privatpersoner, föreningar och andra aktörer. Kontakta gärna oss för att bolla tankar och idéer, säger Moa Norlin, integrationsutvecklare på Hudiksvalls kommun.

Vill du eller din förening vara delaktig i programmet eller har tips och idéer ni vill dela med er av? Då är ni hjärtligt välkomna att höra av er till oss på:

kulturen@hudiksvall.se

På Hudiksvalls kommuns webbplats kan du läsa mer om Café världen:

hudiksvall.se/cafevärlden