Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Glada Hudik-teatern ett steg närmare stiftelse

Elvis Glada hudik teatern

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har nu sagt ja till att ärendet att ombilda Glada Hudik-teatern till en stiftelse går vidare.

Frågan kommer härefter att tas upp i kultur- och fritidsnämnden och kommunfullmäktige, där det slutligen ska beslutas.

Stiftelsen föreslås vara fristående från Hudiksvalls kommun men kommunen kommer att köpa vissa tjänster från Glada Hudik-teatern. Det kan till exempel handla om kurser och skolprojekt. Relationen mellan stiftelsen och kommunen, vad gäller dessa tjänster samt varumärket Glada Hudik-teatern, kommer att regleras i avtal.