Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kommunstyrelsen satsar på fler företagsbesök

En man och en kvinna sitter i en soffa

I syfte att öka kunskapen om företagen och näringslivets möjligheter och utmaningar i Hudiksvall kommer förtroendevalda att genomföra fler företagsbesök.

- Under 2022 var Hudiksvall den kommun i länet som hade högst tillväxtindex, hade störst andel aktiebolag som ökade i omsättningen, samt nyanställde och gick med vinst. På många av de olika näringslivsträffar som sker, efterfrågas besök från förtroendevalda, dels för att berätta och informera om sin verksamhet och för att öka kunskapen och dialogen mellan företagen och kommunen. Det har vi lyssnat på och kommer därför att göra fler besök hos företagen i kommunen, säger Mikael Löthstam (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Många besök görs redan i dag men kan mångdubblas som komplement till det som redan sker.

- För att utveckla och öka antalet företagsbesök kommer varje ledamot och ersättare att besöka tre till fyra företag vardera under 2023, som en del i kommunens näringslivsarbete, säger Mikael Löthstam (S), Kommunstyrelsens ordförande.