Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kommunens arbete för att bli mer resurseffektiv genom kretsloppsplanen

Utsikt över Hudiksvall

Med hjälp av kretsloppsplanen ska vi på Hudiksvalls kommun bli ännu mer resurseffektiva. Det kräver att vi ändrar på våra arbetssätt och våra vanor. Vi har samlat några exempel på vad kommunen gjort under 2022.

Att minska avfallet är miljösmart och sparar pengar, och för många innebär det också en stolthet när man jobbar för en hållbar framtid.

Men hur går arbetet med kretsloppsplanen egentligen? Här hittar du några exempel på vad olika verksamheter i kommunen gjort under 2022:

  • Iggesunds skola har minskat sitt matsvinn med 30 %.
  • På flera skolor är påsen för matavfall mindre än tidigare vilket har lett till att eleverna slänger mindre mängd matavfall.
  • Malsta skola har temaveckor för att minska matsvinnet.
  • Flera arbetsplatser har minskat påsen för restavfall rejält och har nu endast en minipåse.
  • Fredens kulle registrerar sitt matavfall.
  • Kultur och fritidsförvaltningen jobbar med avfallsminimering och plastinventering.
  • Hudiksvalls kommun har sagt nej till oadresserad pappersreklam. Det har lett till en minskning med 176 kg.
  • En checklista för hållbara arrangemang har tagits fram.

– Det är så roligt att alla förvaltningar har kommit igång med att minimera avfallet. Genom att dela våra erfarenheter kan vi inspirera varandra till fortsatt arbete och utmana oss till att bli ännu mer resurseffektiva, säger Åsa Terent, Miljöstrateg på Hudiksvalls Kommun.

Mer information om Kretsloppsplanen

Kretsloppsplanen utgår direkt från de Globala Målen och är ett beslut i kommunfullmäktige. Mer om Kretsloppsplanen hittar du här:

Kretsloppsplan 2021 - 2025 sammanfattning