Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Ett samarbete för att underlätta vägen till egen försörjning

Tre personer sitter framför en bärbar dator och disktuerar

Förberedande yrkespaket – ett unikt samarbete som handlar om att hjälpa utrikesfödda som står långt ifrån arbetsmarknaden på vägen till egen försörjning. Satsningen är ett förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Arbetsliv och försörjning (enheten Jobbcentrum) och den kommunala vuxenutbildningen i Hudiksvall.

Satsningen riktar sig mot utrikesfödda som inte når upp till kraven på arbetsmarknaden. Det kan vara personer som saknar yrkesutbildning, språkkunskaper och uppbär ekonomiskt bistånd.

- Vi ser personer som vill jobba och bedöms ha arbetsförmåga, men som i många fall inte matchar arbetsgivarens krav eller behov, säger Emelie Herkules Kindahl, Arbetslivskoordinator på Arbetsliv och försörjning.

Det förberedande yrkespaketet består av orienteringskurser i svenska i kombination med introduktionsjobb eller praktik på arbetsplatser där rekryteringsbehovet är stort. Där får eleverna grundläggande förkunskaper och lär sig viktiga ord och begrepp inför yrkesutbildningen.

- Vi sänker tröskeln in till arbetsmarknaden och eleven tar ett steg närmare egen försörjning. Samtidigt kan vi få ut personer i arbete inom yrken där rekryteringsbehovet är stort, säger Anders Olsson, rektor Cul.

Samarbetet har tagits emot väl av elever, arbetsplatser och inblandade verksamheter.