Grundutbildning för god man och förvaltare

Två personer sitter i en soffa och pratar.

Måndag den 24 april erbjuder vi en grundutbildning för god man och förvaltare.

Har du goda kunskaper i vardagsekonomi, hur samhället fungerar, ett gott omdöme och ett respektfullt bemötande mot andra människor? Bli god man eller förvaltare till medmänniskor med hjälpbehov orsakade av exempelvis demens, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och/eller missbruk.

Grundutbildningen hålls den 24 april kl.16.15, Sal A, Trädgårdsgatan 4 i Hudiksvall. Detta är även bra repetition för dig som varit med ett tag.

Anmälan

Anmälan dig senast 20 april till:

overformyndarnamnden@hudiksvall.se

Vi bjuder på fika och är därför tacksam om du meddelar eventuella allergier.

Om uppdraget

En god man är ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den som har god man kallas huvudman.

Bli god man eller förvaltare

För dig som är god man eller förvaltare