Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Satsning för en drogfri skola

Entrén till en skola

Tidig upptäckt och snabba insatser. Det är en förutsättning för att kunna hindra att unga människor fastnar i narkotikabruk. Nu satsar Kommunstyrelsen i Hudiksvall på en drogfri skola.

- Vi ser det här som otroligt viktigt, både ur individsynpunkt men också för att bidra till ett tryggt samhälle. Under början av 2023 anställdes en samordnare inom social- och omsorgsförvaltningen för att påbörja implementering av drogfri skola i kommunen och arbetet påbörjas på Bromangymnasiet, säger Adam Rydstedt, ordförande i Lärandenämnden.

En Drogfri skola är ett samarbete mellan Lärandeförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen. Genom ett gemensamt och mer strukturerat arbetssätt kan man upptäcka problem tidigt och ge rätt stöd och hjälp.

- Utifrån aktuellt läge i kommunen och viljan att erbjuda drogfri skola till samtliga högstadieskolor och gymnasieskolor finns behov av förstärkning med ytterligare en samordnare för uppdraget. Det håller vi på att titta på nu, säger Adam Rydstedt, ordförande i Lärandenämnden.