Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Hälsinglands räddningstjänster föreslås samarbeta i förebyggande arbete och insatser

En brandbil

På Kommunstyrelsens möte i Hudiksvall på tisdagen togs beslutet att föreslå Fullmäktige att besluta om ett samarbete inom räddningstjänsterna i Hälsingland. Samarbetsorganisationen kommer att samla all olycks-/brandförebyggande kompetens inom hela Hälsingland, på alla områden som räddningstjänsterna ansvarar för. Det förebyggande arbetet omfattar – yttranden i bygglovsärenden, olika tillståndsgivningar, tillsyn av brandfarliga och explosiva varor samt brandskydd enligt LSO.

- Räddningstjänsterna i Hälsingland är var för sig sårbara när det gäller det förebyggande arbete då enheterna består av enstaka handläggare. I Hudiksvall och Nordanstig finns till exempel bara en brandinspektör. Med en gemensam hantering säkerställer vi att Hälsinglands invånare och verksamheter alltid har tillgång till brandförebyggande kompetens, inom alla områden som räddningstjänsterna svarar för, säger förvaltningschef Anders Zetterlund.

Räddningstjänsternas uppdrag inom den förebyggande verksamheten växer och ökar i komplexitet. Det bästa sättet att möta de nya förväntningarna är tillsammans.

- Samarbetet kommer att leda till en ökad robusthet och hållbarhet över tid då ärenden i dag kan hanteras av samtliga inom den gemensamma förebyggandeverksamheten. Med fler medarbetare kan vi få en ökad kvalitet och en sammanhållen hantering av frågor inom Hälsingland. Samverkan kan även leda till en viss resurs- och kostnadseffektivitet, säger förvaltningschef Anders Zetterlund.