När sopas min gata?

Tekniska

Vi har en planering för sandupptagningen men den kan ändras utifrån bland annat väderförhållanden.

För att kunna få bort allt sand och grus efter vintern behöver man ofta sopa i flera omgångar. Därför kan det hända att maskinen är där lite tidigare och tar upp de största mängderna, för att senare komma och färdigställa enligt tidplanen.

  • Cykelbanor är prioriterade och sopas i början av sandupptagningsperioden förutsatt att inte halkrisk förekommer
  • Vi sopar delvis på natten av flera anledningar. På nätterna är det mindre trafik, vilket gör det effektivare och säkrare att arbeta på gator och cykelbanor. Det finns också parkeringsförbud nattetid på flera gator som måste sopas då. Flera maskiner måste jobba dygnet runt för att vi ska kunna hålla tidplanen. Vi försöker dock visa hänsyn så långt det är möjligt.
  • Maskinen kan behöva sopa flera omgångar för att få med sig allt material. Alla gator besiktas löpande av kommunen, så om någonting missats kommer vi tillbaka och sopar upp det när tillfälle ges.

Snö, halka och sandupptagning