Ny roll för Johan Sidenvall – biträdande forskningsledare vid Umeå Universitet

Matematikskrivande

Strax efter årsskiftet tillträdde Johan Sidenvall rollen som biträdande forskningsledare vid Umeå Universitet. Parallellt med detta arbetar Johan som lektor i Hudiksvalls kommun där han undervisar i matematik, leder och medverkar i forskning och utveckling tillsammans med andra forskare och med flera olika kollegiegrupper på skolor i Hudiksvall samt håller i och utvecklar kontakter med högskolor och universitet.

- Jag är glad att jag kan bidra in i en forskarmiljö med de perspektiv som jag har i egenskap att vara forskare och lärare inom skolan, säger Johan Sidenvall.

I sin roll som forskningsledare leder Johan tillsammans med två andra kollegor Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik. Forskningscentrumet samlar ett 30-tal forskare från olika delar av Umeå universitet och utanför universitetet. Genom forskningscentrumets storlek är de bland de största miljöerna för forskning inom matematikdidaktik i Norden. Forskningscentrumet har flera starka forskningsgrupper matematikdidaktik: formativ bedömning, språk samt lärande genom resonemang.

- Generellt handlar min roll att verka inom ett forskarkollegium för att tillsammans göra varandra bättre. När det fungerar som bäst är mitt uppdrag som biträdande forskningsledare en integrerad del av att vara lektor i Hudiksvall. Till exempel kan jag vara en länk mellan skolan och akademi för att skapa FoU-samarbeten, jag kan medverka i eller initiera FoU-projekt som kommer både akademi och skolan till gagn och jag kan ge perspektiv på områden som är aktuella för skolan, säger Johan Sidenvall.