Förslag till flytt och sammanslagning av förskolor

En förskollärare håller ett barn i handen

I december 2020 beslutade Lärandenämnden om ett inriktningsbeslut och en genomförandeplan för förskolans lokaler. Beslutet innebar bland att nya 6-avdelningsförskolor skulle byggas. I dagsläget pågår byggnation av en förskola i Näsviken och en på Helenedal. Den 17 april presenterar Lärandeförvaltningen ett förslag om beslut gällande vilka förskolor som kan ingå i de två nya förskolorna.

Som en del i förskolornas inriktningsbeslut och genomförandeplan pågår nybyggnationer av två 6-avdelningsförskolor. På Helenedal i Hudiksvall byggs en ny förskola, och i Näsviken har den gamla förskolan rivits och ersätts nu av en ny.

- De nya förskolorna är en satsning på våra yngsta samhällsmedborgare. Med ändamålsenliga lokaler anpassade efter förskolans uppdrag och undervisning kommer vi kunna skapa en bra arbetsmiljö för både barn och personal på förskolan, säger Annika Gabrielsson, tillförordnad förvaltningschef Lärandeförvaltningen.

Vilka förskolor ska hålla till i de nya lokalerna?

Vilka förskolor som ska hålla till i de nya lokalerna behöver nu beslutas, då inflyttning till Näsvikens nya förskola kommer att ske efter sommaren 2023.

Lärandeförvaltningen föreslår följande:

Näsvikens förskola:

  • De barn som idag går på Asplundens förskola och Liljans förskola med anledning av ombyggnationen av Linfröets förskola flyttas tillbaka till Näsviken.
  • Dellens förskola i Norrbo flyttas till den nya förskolan i Näsviken.

Förändringen planeras att genomföras efter sommaren 2023.

Helenedals förskola

  • Bullerbyns förskola flyttas till Helendals förskola.
  • En avdelning på Björkbergs förskola flyttas till Helenedals förskola.
  • Nattis flyttas från Kålhagens förskola till Helenedals förskola

Förändringen genomförs i samband med att förskolan står klar, vilket planeras vara till hösten 2024.

Vad är nästa steg?

Förslaget till beslut presenteras för lärandenämndens arbetsutskott den 17 april. Nästa steg är att Lärandenämnden fattar beslut i frågan den 4 maj

Förskolornas inriktningsbeslut och genomförandeplan

Mer information om förskolornas inriktningsbeslut och genomförandeplan hittar du här:

Inriktningsbeslut och genomförandeplan för förskolans lokaler