Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Extra sommarersättning till vikarier inom vård- och omsorg 2023

Två personal bäddar en säng.

För att underlätta arbetet med att säkra bemanning inom vård- och omsorg till sommaren 2023 och för att möjliggöra semesterledighet för befintlig personal erbjuds en extra sommarersättning till vikarier.

Vi hoppas att sommarersättningen kan motivera dig att söka vikariat inom äldreomsorgen, hälso- och sjukvården, funktionsnedsättning och Trygg hemgång.

Hur mycket är ersättningen?

  • Vikarier (visstidsanställda) som arbetar minst 8 veckor heltid, under en och samma tidsperiod som förläggs av arbetsgivaren utifrån verksamhetens behov, under perioden 1 juni till och med 31 augusti får efter utfört vikarieuppdrag 10 000 kr i extra sommarersättning.
  • En riktad regel gäller enheterna Pärlan, Håsta 2, Vesslabacken, personlig assistans, Trygg Hemgång och hälso- och sjukvårdsorganisationen. Samma förutsättningar som ovan men sommarersättningen är istället 15 000 kr då dessa områden är extra svårrekryterade.

När betalas den ut?

Ersättningen betalas ut i september månad. Yrkeskategorier som omfattas är omvårdnads- och legitimerad personal.

Vikariat i Hudiksvalls kommun sommaren 2023

Letar du en väg till ett varierande jobb och villa vara en del av vår bemanning? Läs mer om vilka områden du kan jobba som vikarie inom i sommar.

hudiksvall.se/sommrvikarie2023