Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Dellens förskola utreds vidare

Material på förskola

Lärandenämndens arbetsutskottet valde idag att återremittera ärendet om Dellens förskola.

- Vi har tagit till oss av kritiken om att man inte känt sig involverad i arbetet med att ta fram beslutsunderlaget. Därför kommer vi att utreda frågan vidare så att vi kan ha en dialog med berörda inför beslutet, säger Lärandenämndens ordförande Adam Rydstedt.

Lärandenämndens presidium kommer att vara beredande i frågan, där ingår representanter för både majoritet och opposition.

Förutom verksamhetsbesök och möten med personal och vårdnadshavare kommer man att göra en barnkonsekvensbeskrivning där man tittar på hur en flytt av förskolan påverkar barnen. I maj kommer kommunstyrelsens arbetsutskott träffa Bygdeforum för att bland annat diskutera frågan om Dellens förskola.