Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

SFI för ukrainare blir ett ESF-projekt

Fyra personer sitter vid ett bord och studerar

Hudiksvalls kommun är en av ett fåtal kommuner i Sverige som har valt att erbjuda SFI, svenska för invandrare, för ukrainska flyktingar. Nu har kommunen blivit beviljad pengar av Svenska ESF-rådet för att bedriva undervisningen som ett ESF-finansierat projekt.

Europeiska socialfonden, ESF, arbetar för att minska arbetslöshet och utanförskap inom EU genom att finansiera olika projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Trots att det inte finns något krav på att erbjuda undervisning i svenska utifrån EU:s massflyktsdirektiv har Hudiksvalls kommun valt att erbjuda språkutbildning för ukrainare. Språket är en viktig faktor när det kommer till ta sig in på arbetsmarknaden och med hjälp av språkundervisning ökar chansen för ukrainska flyktingar att få arbete.

Att kommunens redan påbörjade undervisning i SFI för ukrainska flyktingar nu får medel från ESF-rådet innebär att undervisningen kan garanteras och utökas till att omfatta ordinarie SFI-utbildning. Att erbjuda SFI till ukrainska flyktingar gynnar inte bara de individuella flyktingarna som får bättre chanser till arbete och integration. Det gynnar också den lokala arbetsmarknaden som får tillgång till dessa individers kompetens, och samhället i stort som vinner på att fler invånare kommer i arbete och blir en del av samhället.

- Det känns viktigt och är verkligen jätteroligt att vi kan erbjuda de ukrainska flyktingarna språkundervisning genom SFI. Med hjälp av finansieringen från ESF kan vi nu både garantera och utöka undervisningen och ge dem ännu bättre chanser att få arbete eller fortsätta studera, säger Anders Olsson, rektor för SFI på Cul.

Vad är ESF?

Det svenska ESF-råder driver utveckling och innovation för en inkluderande arbetsmarknad. Du kan läsa mer på Svenska ESF-rådets webbplats.

Svenska ESF-rådet (esf.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medfinansieras av Europeiska unionen