Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Glada Hudik-teatern blir stiftelse

.

Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om att Glada Hudik-teatern överförs till en stiftelse som har till ändamål att utan vinstintresse arbeta för social hållbarhet med utgångspunkt i allas lika värde.

- Vi är så glada över det fantastiska tiden i Hudiksvalls kommun. Samarbetet kommer att fortsätta fast i annan form, samtidigt som vi nu är redo att ta ett nytt steg vår utveckling och vårt arbete med att bekämpa fördomar, bryta normer och få människor att skina, säger teaterns grundare och konstnärliga ledare Pär Johansson.

Kommunen kommer även fortsättningsvis att äga varumärket Glada Hudik-teatern men låta stiftelsen, med säte i Hudiksvall, använda det. Förutsättningen är att man bedriver verksamheten utifrån det fastställda ändamålet och på ett sätt som överensstämmer med kommunens grundläggande värderingar.

- Hudiksvalls kommun ingår inte i stiftelsen men kommer att teckna avtal med Glada Hudik-teatern som reglerar bland annat hur varumärket kan hanteras. Teatern kommer att få ett årligt kommunbidrag att bedriva aktiviteter i kommunen utifrån en gemensam verksamhetsplanering. Exempelvis den populära Showskolan och att jobba förebyggande i skolorna med att bekämpa fördomar, säger Anna Lindqvist som är förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.