Restaurerade våtmarker i åtta olika områden

Myr

Hudiksvalls kommun har nu i totalt tre beviljade projekt från Skogsstyrelsen, restaurerat 17 hektar våtmarker i åtta olika områden på kommunens mark i och i anslutning till Gackerön.

- Våtmarker är multifunktionella och tillhandahåller många ekosystemtjänster som är viktiga för samhällsutvecklingen, säger Johan Andreasson som är Fiskevårdssamordnare i Hudiksvalls kommun. Det handlar om att de gynnar grundvattenbildning, skyddar vid torka, minskar översvämningsrisk, upprätthåller biologisk mångfald, minskar övergödning och minskar klimatpåverkan.

Projekten finansieras av stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling).

Läs mer

Beviljad ansökan om miljöinvestering för restaurering av våtmark

Beslut

EU-logga