Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Övergripande handlingsplan för suicidprevention

Kommunstyrelsen antog vid tisdagens möte en handlingsplan för suicidprevention.

– Suicidtalen i Hudiksvalls kommun är höga. Handlingsplanen är ett kommunövergripande dokument som visar på prioriterade områden, säger Madelene Lundholm som samordnar frågor kring suicidprevention.

Kommundirektörens ledningsgrupp får i uppdrag att samordna förvaltningarnas arbete med föreslagna åtgärder i en särskild gemensam åtgärdsplan.

– En stor del av insatserna riktas till människor med låg eller måttlig risk för suicid istället för att enbart fokusera på särskilda riskgrupper. På så vis kan det suicidpreventiva arbetet nå flera och ge avtryck på befolkningsnivån, säger Madelene Lundholm.

Exempel på prioriterade åtgärder är:

  • Utbildningsinsatser, bland annat till barn och unga
  • Insatser till äldre personer och särskilt ofrivilligt ensamma.
  • Restriktioner för att förebygga suicid i offentlig miljö.

Här kan du få hjälp om du mår dåligt