Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Nytt byggåterbruk på Ulvberget

En person med en skruvdragare

Har du ett byggprojekt i sommar? Nu öppnar kommunen ett nytt byggåterbruk vid återvinningscentralen på Ulvberget. Här kan du köpa byggmaterial som blivit över från någon annan.

Klockan 10.30 lördagen den 13 maj, 2023 inviger Annika Huber det nya, moderna byggåterbruket. Invigningen sker med tal och en spiktävling. Annika som är ordförande i tekniska nämnden, Hudiksvalls kommun tävlar mot en kund och en medarbetare.

Invigningen sker under öppet hus på Ulvberget. Efter invigningen är butiken öppen för privatpersoner och företag fram till klockan 14 samma dag. Nu bygger vi upp butiken och har därför bara öppet några timmar i veckan. Till att börja med blir det på torsdagar klockan 12 – 16 (stängt röda dagar).

Privatpersoner och företag kan också se en del av våra produkter på webben. När du hittar det du vill köpa hör du av dig till oss för att boka och sedan hämta i butiken. Vi bygger upp både butik och webb nu och fyller på med mer material allt eftersom.

Byggåterbruket

Lämna in material

Du som vill lämna in byggmaterial gör det till återbruket på återvinningscentralen. Man får inget betalt för det men genom att återbruka hjälps vi alla åt att hålla behandlingskostnaderna för återvinningscentralen nere. Du som äger en fastighet betalar för återvinningscentralen via din renhållningsavgift. Bor du i lägenhet betalar du avgiften via hyran.

Företag som annars betalar för att bli av med sitt byggavfall har här en chans att lämna bort byggmaterial gratis.

Hållbart på flera sätt

Förutom att ta vara på byggmaterial skapas nya arbetstillfällen i den cirkulära ekonomin. Nu bygger vi upp byggåterbruket tillsammans med Sociala Omsorgsförvaltningens Jobbcentrum. Tillsammans skapar vi fler hållbara arbetstillfällen och välkomnar de av oss som idag är långt från arbetsmarknaden.  Kommunen kommer att samarbeta med ett socialt företag för att driva byggåterbruket vidare.

Ta vara på resurser

På Ulvberget i Hudiksvall slängs enorma mängder byggmaterial. Bland det trä som kasseras finns ibland bra byggmaterial. Som till exempel plankor, ouppackade dörrar och badrumsskåp. Det kommer även in hela fönster, överblivet tegel, felköpta lekablock, marksten och oöppnade dörrhandtag.

Uppdraget i kretsloppsplanen är att minska mängden grovavfall till energiutvinning med 25 %. Ett modernt byggåterbruk är en av avfallsavdelningens sätt för att klara målet och ta tydliga steg upp i avfallstrappan. 

Öka återbruket i samhället

Kretsloppsplanen utgår från det globala målet 12, hållbar konsumtion. Det bästa är så klart att byggmaterial används länge där det redan är byggt, bra också om det kan återbrukas med ett minimum av transporter.

Vi uppmuntrar att så mycket som möjligt återbrukas i samhället, det behöver inte passera en återvinningscentral. Sälj och skänk det gärna på andra sätt. Men vi ser att så mycket kommer in på återvinningscentralerna att vi nu erbjuder ett byggåterbruk för att cirkulera mer material.