Elever på Bromangymnasiet läser matematik på universitetsnivå

Två personer står framför en whiteboardtavla med ekvationer.

Ett nytt samarbete gör det möjligt för gymnasieelever i Hudiksvall att läsa matematik på Umeå universitet. Förhoppningen är att kunna möta elevernas intresse för ämnet.

Sedan i höstas har elever på Bromangymnasiet kunnat läsa en kurs som matematikstudenter normalt börjar med på universitetet.

– Eleverna har varit väldigt glada över denna chans, där de får känna på hur det är att vara i ett universitetssammanhang. Jag är verkligen stolt över att vi i Hudiksvall, som inte är en universitetsort, kan ge våra elever denna möjlighet.

Det säger lektor Johan Sidenvall som är lärare, handledare och kontakt till ansvarig på Umeå universitet.

Högskolepoäng och besök i Umeå

Tentorna skrivs i Hudiksvall men bedöms i Umeå. Eleverna får 7,5 högskolepoäng för avklarade studier. Gruppen har även åkt på två dagars internat till Umeå för att

  • delta i föreläsningar
  • vara med på problemlösningssessioner
  • träffa föreläsarna
  • träffa andra gymnasieelever som också läser kursen.

– Genom att erbjuda elever att läsa matematik på universitetsnivå kan vi möta dem där de står i sin kunskapsutveckling. Vi kan också attrahera elever som är speciellt intresserade av matematik att läsa på Bromangymnasiet, säger Johan Sidenvall.

Koppling mellan Hudiksvall och Umeå

Johan Sidenvall är både lektor i Hudiksvalls kommun och biträdande forskningsledare vid Umeå Universitet. I sin roll kan han fungera som en länk mellan skola och forskning.

Ny roll för Johan Sidenvall – biträdande forskningsledare vid Umeå Universitet