Samarbetsavtal mellan kommunen och stiftelsen Glada Hudik-teatern

.

Glada Hudik-teatern upphör som kommunal verksamhet sista juni och blir istället en stiftelse. Samarbetet med kommunen regleras fortsättningsvis i ett samarbetsavtal, med utgångspunkt i teaterns arbete för social hållbarhet och allas lika värde.

Kultur- och fritidsnämnden har samordningsansvaret för kommunens kontakter med stiftelsen utifrån samverkansavtalet och en gemensam verksamhetsplanering. För de tjänster som Glada Hudik-teatern utför åt kommunen får man årligen 3,1 miljoner kronor.

- Vi kommer att samarbeta med Glada Hudik-teatern bland annat kring den populära Showskolan och förebyggande insatser i skolorna för att bekämpa fördomar, säger Anna Lindqvist som är förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Insynen sker genom att stiftelsen ska skicka in sin årsredovisning till kommunen. När det gäller de delar som teatern utför åt kommunen ska de redovisas i detalj.

Kommunen kommer även fortsättningsvis att äga varumärket Glada Hudik-teatern men låta stiftelsen använda det, vilket regleras i ett avtal med Kommunstyrelsen. Förutsättningen är att man bedriver verksamheten utifrån det fastställda ändamålet och på ett sätt som överensstämmer med kommunens grundläggande värderingar.