Nollvision mot dödligt våld mot kvinnor: 3 beslut från fullmäktige

Ledamöter sitter vid bord i en stor sal.

Ledamöterna gjorde en markering mot mäns dödliga våld mot kvinnor. Dessutom sade kommunfullmäktige ja till uppbackning för en allsvensk ishall.

Måndagen den 29 maj höll Hudiksvalls kommunfullmäktige sitt sammanträde. Här är några av besluten från mötet.

Arbete mot mäns dödliga våld mot kvinnor

Kommunfullmäktige beslutade på måndagen att göra en markering mot ett stort samhällsproblem. Hudiksvalls kommun antar nu en nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor. Nollvisionen ska ingå i kommunens styrsystem med planering och uppföljning. Fullmäktige beslutade att den nya nollvisionen ska finnas med i det arbete som redan är på gång med en handlingsplan som bland annat omfattar brott i nära relationer.

Klartecken att stötta ishallen för allsvenskt spel

Glysisvallen får uppbackning för att göra ishallen Holmen Center till en godkänd allsvensk hall. Nu har kommunfullmäktige sagt ja till att utöka Hudiksvalls kommuns borgensåtagande för Glysisvallen med fyra miljoner kronor. Glysisvallen vill ha möjlighet att låna pengar så att ishallen kan rustas för ishockeymatcher på allsvensk nivå. Investeringbehoven bedöms uppgå till cirka fyra miljoner kronor.
Glysisvallen AB är ett fastighetsbolag som ägs av Hudiksvalls kommun. Bolaget har samverkat med Svenska ishockeyförbundet, medieaktören C More samt föreningen Hudik Hockey, HHC, i planeringen kring vilka åtgärder som krävs. HHC har ambitionen att nå hockeyallsvenskan.

Ny modell för hyresgäster i Ängebo

I november 2022 invigdes en byggnad med sex lägenheter i form av trygghetsboende i Ängebo, Svågadalen. Lägenheterna ligger i direkt anslutning till Svågagården, där det finns gemensamhetslokaler, restaurang, gymnastiksal och kyrka. Totalt har bostadsbolaget Glada Hudikhem 18 lägenheter i Ängebo nära Svågagården. Kommunfullmäktige ger nu i uppdrag till bostadsbolaget att utveckla modellen för trygghetsboende på två sätt.

  • Hyresgäster som fyllt 65 år i hela bostadsbeståndet i Ängebo ska omfattas av den service som erbjuds i det nya trygghetsboendet.
  • Bostäderna i trygghetsboendet öppnas för alla grupper av hyresgäster, för att få öka förutsättningarna att få lägenheterna uthyrda och så att fler kan finna bostad i området.

Glada Hudikhem AB är ett bostadsbolag som ägs av Hudiksvalls kommun.

Frågestund och interpellationer

Det togs också upp interpellationer, alltså frågor som riktar sig till kommunalråden, om bland annat Västra hamnen, kommunens landsbygdsstrategi och de nationella proven i årskurs 3.

Ta del av mötet i efterhand

Missade du livesändningen från sammanträdet? Här kan du ta del av sändningen i efterhand.Sändning från kommunfullmäktige

Här finns information om kommunfullmäktige och ledamöterna.
Kommunfullmäktige

Protokollet justeras och publiceras några dagar efter sammanträdet.
Kommunfullmäktiges protokoll