Har du problem med kvalitén på det kommunala vattnet?

Vattendroppe.

Hudiksvalls kommun producerar omkring tre miljoner kubikmeter dricksvatten och renar drygt fyra miljoner kubikmeter avloppsvatten varje år. Ungefär 75 procent av kommunens invånare är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

Om du upplever problem med kvalitén på det kommunala vattnet är det viktigt att du rapporterar det till oss så att vi kan sätta in rätt åtgärder. Det gör du enklast via vår e-tjänst. Det kan handla om att vattnet luktar eller smakar illa, har avvikande färg eller partiklar.