Skärpt eldningsförbud upphör i hela Gävleborgs län – uppdaterad information 3 juli

Två brandpersoner står vid ett utryckningsfordon.

Eldningsförbudet upphör måndagen den 3 juli klockan 12.00 på grund av det regn som fallit samt att prognosen framåt ser ut att ha svalare temperaturer och mer regn.

 • Från och med 12.00, måndagen den 3 juli, är det återigen tillåtet att laga mat och grilla i skog och mark. Då upphör nuvarande eldningsförbud. Regn har fallit i stora delar av länet de senaste dagarna. Det gör att Länsstyrelsen tillsammans med räddningstjänsterna i länet bedömer att det eldningsförbud som trädde i kraft den 13 juni inte längre behövs.
 • Om värmen kommer tillbaka kan förhållandena ändras fort och ett nytt eldningsförbud kan bli aktuellt. Håll dig uppdaterad genom Länsstyrelsen Gävleborgs webbpplats eller hudiksvall.se.
 • Använd gärna de fasta grillplatserna även nu när eldningsförbud inte råder i länet och var alltid försiktig med eld i skog och mark. Ha alltid tillgång till vatten.

Uppdaterad information 30 juni

Det är fortsatt skärpt eldningsförbud i Gävleborgs län!

SMHI:s prognoser visar stora regnmängder för helgen i delar av länet. Framför allt i norra Hälsingland men det är ännu osäkert hur mycket det blir. Det är dessutom väldigt torrt nere i marklagren och därför kvarstår det skärpta eldningsförbudet.

Det betyder att du inte får elda eller grilla i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse – inte ens på fasta grillplatser. (Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark). Du får fortfarande grilla på egen tomt förutsatt att det inte finns risk för brandspridning.

Fortsätt att vara extra försiktig och respektera förbudet för att undvika bränder.

Publicerat 13 juni

Skärpt eldningsförbud innebär att det är förbjudet att grilla och elda fasta bränslen (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) i naturen. Förbudet omfattar även fasta grillplatser och pyroteknik.

Det är trots det skärpta eldningsförbudet tillåtet att laga mat på friluftskök/gaskök/stormkök som drivs av gas eller vätska om det kan göras utan risk för brandspridning till skog och mark.
Engångsgrillar eller tillfälligt anordnade grillplatser av stenar eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Skärpt eldningsförbud har utfärdats av Länsstyrelsen i dialog med kommunerna och gäller tills vidare. Vänd dig till den kommun där du bor eller befinner dig för aktuell information.

Se kartan över vart i Sverige det råder eldningsförbud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid skärpt eldningsförbud gäller följande:

Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.

 • Det är förbjudet att använda pyroteknik.
 • Det är tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
 • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.
 • Inte tillåtet att tända ljus eller marschaller på allmänna platser då de riskerar att starta en brand. Det gäller även gravlyktor på kyrkogårdar.
 • Det är inte längre tillåtet med naturvårdsbränning eller hyggesbränning.

Detta omfattas inte av skärpt eldningsförbud, men kan innebära en brandrisk

Skärpt eldningsförbud gäller bara eldning utomhus i skog och mark. Men det finns andra aktiviteter som även de kan innebära en brandrisk och bör utföras med aktsamhet. Räddningstjänsten påminner därför om att:

 • gnistskydd i skorstenar på badtunnor, utegrillar och liknande är effektivt för att hindra brandspridning.
 • gnistor från vinkelslip, röjsåg eller liknande kan lätt starta en brand.
 • banddrivna skogsmaskiner är en vanlig orsak till skogsbrand.
 • skjutning på skjutbanor innebär en högre brandrisk. Om möjligt, vänta med skjutövningarna till dess att brandrisken blivit lägre.
 • glödande cigarettfimpar som slängs på marken eller i naturen kan glöda länge efter att den kastats och starta en brand långt senare.

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?

Den som bryter mot eldningsförbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor. En brand som startar genom oaktsamhet eller slarv kan innebära böter oavsett om eldningsförbud råder eller ej.

Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Frågor och svar om skärpt eldningsförbud

Ett skärpt eldningsförbud gäller utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand.

Skärpt eldningsförbud utfärdas av länsstyrelsen eller kommunen och de kan se olika ut. Vill du veta vad som gäller där du befinner dig ska du kontakta kommunen eller länsstyrelsen. Oftast finns information på deras webbplatser.

Vanligtvis innebär skärpt eldningsförbud att det är förbjudet att elda eller grilla i skog och mark, även på fasta iordningställda grillplatser. Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig samt att även all tillåten eldning/grillning sker under eget ansvar.

Du kan dömas till böter om du bryter du mot eldningsförbudet. Du kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Ett skärpt eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Det innebär att du får grilla på din egen tomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Campar du på en naturcamping får du inte grilla eller elda.

Bor du enskilt i nära skogen får du också grilla men var aktsam och tänk efter så att inte gnistor kan sprida sig. Kom ihåg att du kommer bli ansvarig om en brand startar.

En plats som är byggd för grillning och är avgränsad med till exempel betongrör eller sten. Runt den ska det också finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det är även vanligt att kalla den här typen av platser för "iordningsställd grillplats".

Vissa aktiviteter kan vara tillåtna även när det är skärpt eldningsförbud. Det är tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök, men då ska dessa placeras på ett eldsäkert underlag.

Det är fortfarande tillåtet att använda vedeldad badtunna och bastu men bör göras med stor aktsamhet. Är din badtunna eller bastuplacerad nära skog där gnistor kan sprida sig bör du inte använda badtunnan eller bastun under eldningsförbudet. Gnistskydd i skorstenar på badtunnor, utegrillar och liknande är effektivt för att hindra brandspridning. Kom ihåg att du kommer bli ansvarig om en brand startar.

Att röka utomhus i skog och mark kan ett skärpt eldningsförbud inte förbjuda. Men eftersom glöden från en cigarett eller fimp som inte är släckt kan det starta en brand. Människor som röker ska alltid släcka fimpar ordentligt och aldrig slänga dem direkt på marken utan i en burk eller motsvarande.

Du tar enkelt reda på hur hög brandrisken är i appen Brandrisk ute.
På länsstyrelsens hemsida finns sidan Eldningsförbud i skog och mark. Där ser du tydligt vart eldningsförbudet råder.

Eldningsförbud i skog och mark (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
7 § En länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.

Förordning 2003:789 (riksdagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidigare - 9 juni kl.11

På grund av den höga brandrisken i skog och mark råder eldningsförbud från och med den 9 juni klockan 11.00 i hela Gävleborgs län och tills vidare.

Grillning och eldning är endast tillåtet vid fasta grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning. Engångsgrillar eller tillfälligt anordnade grillplatser av stenar eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Eldningsförbudet har utfärdats av Länsstyrelsen Gävleborg i dialog med kommunerna och gäller tills vidare. Vänd dig till den kommun där du bor eller befinner dig för aktuell information.

Se kartan över vart i länet det råder eldningsförbud (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid eldningsförbud får du:

 • grilla på egen tomt med kol/briketter/gas i en iordningsställd grill.
 • inte använda engångsgrill eftersom det inte är en säker grillplats.
 • endast grilla på fasta grillplatser i sten, betong eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.
 • använda campingkök eller stormkök om de placeras på eldsäkert underlag så som grus eller sand.
 • inte att använda pyroteknisk utrustning utomhus.

Detta omfattas inte av eldningsförbud, men kan innebära en brandrisk

Eldningsförbudet gäller bara eldning utomhus i skog och mark. Men det finns andra aktiviteter som även de kan innebära en brandrisk. Räddningstjänsterna påminner därför om att:

 • gnistskydd i skorstenar på badtunnor, utegrillar och liknande är effektivt för att hindra brandspridning.
 • gnistor från vinkelslip, röjsåg eller liknande kan lätt starta en brand.
 • banddrivna skogsmaskiner är en vanlig orsak till skogsbrand.
 • skjutning på skjutbanor innebär en högre brandrisk. Om möjligt, vänta med skjutövningarna till dess att brandrisken blivit lägre.
 • glödande cigarettfimpar som slängs på marken eller i naturen kan glöda länge efter att den kastats och starta en brand långt senare.

Den som bryter mot eldningsförbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor. En brand som startar genom oaktsamhet eller slarv kan innebära böter oavsett om eldningsförbud råder eller ej.

Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Frågor och svar om eldningsförbud

Ett eldningsförbud gäller utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand.

Eldningsförbuden utfärdas av länsstyrelsen eller kommunen och de kan se olika ut. Vill du veta vad som gäller där du befinner dig ska du kontakta kommunen eller länsstyrelsen. Oftast finns information på deras webbplatser.

Vanligtvis innebär eldningsförbud att det är förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig samt att även all tillåten eldning/grillning sker under eget ansvar.

Du kan dömas till böter om du bryter du mot eldningsförbudet. Du kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Det innebär att du får grilla på din egen tomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

En plats som är byggd för grillning och är avgränsad med till exempel betongrör eller sten. Runt den ska det också finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det är även vanligt att kalla den här typen av platser för "iordningsställd grillplats".

Vissa aktiviteter kan vara tillåtna även när det är eldningsförbud. Det kan till exempel vara tillåtet att laga mat och grilla på fasta grillplatser, alltså på en plats som är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen måste det då finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det kan också vara tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök, men då ska dessa placeras på ett eldsäkert underlag.

Att röka utomhus i skog och mark kan ett eldningsförbud inte förbjuda. Men eftersom glöden från en cigarett eller fimp som inte är släckt kan det starta en brand. Människor som röker ska alltid släcka fimpar ordentligt och aldrig slänga dem direkt på marken utan i en burk eller motsvarande.

Du tar enkelt reda på hur hög brandrisken är i appen Brandrisk ute.
På länsstyrelsens hemsida finns sidan Eldningsförbud i skog och mark. Där ser du tydligt vart eldningsförbudet råder

Eldningsförbud i skog och mark (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håll dig uppdaterad genom den kommun, länsstyrelse eller räddningstjänst där du befinner dig.

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

7 § En länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.

Förordning 2003:789 (riksdagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.