Läroverkets elever hjälper forskare att samla tång

Två ungdomar vadar i kustmiljö.

Läroverket är med i Nobelprismuseets projekt Forskarhjälpen. Klass 15a hjälper forskare att samla in och undersöka tång i årets upplaga av projektet – Tångskogsjakten.

– Forskarna vill veta mer om hur den biologiska mångfalden i Östersjöns tångskogar förändras och behöver fakta om tång längs kusten från söder till norr och vid olika årstider, säger Charliene Kiffer Goude som är lärare på Läroverket.

I Forskarhjälpen sammanför Nobelprismuseet lärare och högstadieelever med forskare.

I år vill forskare vid Östersjöcentrum på Stockholms universitet ha elevers hjälp att kartlägga Östersjöns blåstång och smaltång för att genom det få information om tillståndet i Östersjöns kustmiljöer

– Det är fantastiskt att se hur eleverna växer med uppgiften. De är med i ett riktigt forskningsprojekt och samtidigt som de samlar in viktig information till forskarna så lär de sig massor. Det är svårt att få till en såhär bra undervisning i ett klassrum, säger Charliene Kiffer Goude.