Återhållsam budget för 2024 i en orolig tid

Kommunentré

Nu har kommunfullmäktige klubbat budgeten för nästa år. På måndagen röstade majoriteten – Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet – igenom sitt förslag, som även var kommunstyrelsens förslag.

Kommunen präglas av den tid vi lever i, med krig in på knuten och en orolig värld där demokratin utmanas på många håll. Ekonomiska förutsättningar som höjda räntor och hög inflation påverkar kommunen märkbart.

– Budgeten för 2024 går i stramhetens tecken och förutsätter ett noggrant arbete av nämnderna att hålla sig inom tilldelade ramar, för att klara av de satsningar som ändå görs inom välfärdssektorn. Vi räknar inte med att skatteintäkterna och statsbidrag kommer att täcka våra kostnadsökningar, men vi har fördelen att ha en stabil kommunal ekonomi i botten. Det innebär att vi har förmågan att möta utmaningarna på ett klokt sätt utan att behöva ta till ogenomtänkta åtgärder, säger Mikael Löthstam (S), kommunstyrelsens ordförande.

Investeringar och satsningar

I den budget majoriteten lägger finns:

  • Riktade insatser till Social- och omsorgsnämnden för att bland annat stötta kvinnojouren.
  • Riktade insatser till Lärandenämnden för bland annat resursskola och en drogfri skola.
  • Investeringar som riktas till största del till den mjuka sektorn med förskola, skola, vård och omsorg, men även till samhällsutveckling och infrastruktur.

Samverkan med andra aktörer

Samhällsbyggnadsarbetet fortsätter med de utvecklingsområden som översiktsplanen anger samt att ta fram mark för olika ändamål. Agenda 2030, mänskliga rättigheter och det brottsförebyggande arbetet är frågor på agendan. Näringslivsstrategin behöver också revideras och prioriteras med tydlig inriktning på hållbar tillväxt.

– En bra samverkan med näringslivet är en prioriterad fråga för kommunledningen, säger Mikael Löthstam.

Samarbeten och avtal med andra kommuner och föreningar kommer också att vara viktiga för att effektivisera och klara de kommande årens utmaningar.

Hela budgeten och debatten

Ta del av hela budgeten i handlingarna till kommunfullmäktige.

Ta del av debatten om budgeten i sändningen från sammanträdet.Sändning från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler nyheter från kommunfullmäktige

Två miljoner till resursskola: 4 beslut från fullmäktige