Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Forskning med fokus på språket i skolan

Leende kvinna framför byggnad.

I sin doktorsavhandling tittar läraren och forskaren Viktoria Waagaard närmare på begrepp i ämnet samhällskunskap. Elevernas kunskap om och förståelse för ord och tankeredskap är viktiga kompetenser i ett demokratiskt samhälle.

Viktoria Waagaard delar sitt arbetsliv mellan Hudiksvalls kommun och Högskolan Dalarna. Nu har hon disputerat och blivit doktor.

Grattis! Hur känns det?

– Jag är glad och tacksam att jag har fått möjligheten att genomföra ett avhandlingsprojekt och att jag haft tid, energi och uthållighet att slutföra projektet. Samtidigt ger inte avhandlingen bara svar på mina forskningsfrågor, utan många nya, intressanta frågor att arbeta vidare med har kommit fram på vägen.

Vad är nytt i din forskning?

– En sak som är nytt är att jag undersöker olika ämnesspecifika delar av i samhällskunskapsämnet, så kallad ämnesliteracy, genom att titta på hur ämnesord, -begrepp och samhällsvetenskapliga tankeredskap kommer till uttryck språkligt i undervisning och i elevtexter.

Varför är det här viktigt?

– Skolan har ett stort och viktigt demokratiuppdrag att fostra barn och ungdomar till goda samhällsmedborgare. Språklig förståelse av ord och begrepp samt kompetens och kunskap att använda tankeredskap leder till ökad möjlighet för eleverna att förstå och själva uttrycka sig i olika sammanhang. I förlängningen är språklig förståelse och kompetens att kunna uttrycka sig genom olika typer av resonemang en demokratifråga. Som bekant: språk är makt.

Vad är nästa steg?

– Jag arbetar inom lärarutbildningen på svenskämnet på Högskolan Dalarna. Jag har även en del i min tjänst inom ett ULF-projekt (en statlig satsning som handlar om att koppla samman Utbildning, Lärande och Forskning) i Hudiksvalls kommun, där jag arbetar mot nätverk med lärare och med att sprida min forskning. Förhoppningsvis får jag möjlighet att fortsätta min forskning, parallellt med undervisning inom lärarutbildningen och olika utvecklingsprojekt.

Hela avhandlingen

Ta del av doktorsavhandlingen vid Uppsala universitet.

Ämnesliteracy i samhällskunskapsämnet (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Doktorsexamen

Att doktorera innebär att bedriva studier och forskning som ska leda till doktorsexamen. Större delen av utbildningen ägnas åt egen forskning som läggs samman till en doktorsavhandling. Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation då doktoranden lägger fram sin avhandling för allmän granskning. Doktorsexamen är den högsta akademiska examen i Sverige.