Från 3 juli begränsar vi Kattvikskajens uteparkering till kollektivtrafikresenärer

Kattvikskajens uteparkering med bilar och skyltning.

Måndag den 3 juli träder nya parkeringsregler i kraft för reseparkeringarna öster om järnvägen på Kattvikskajen. Den nya skyltningen är redan på plats.

– Vi vill göra allmänheten uppmärksam på den här förändringen. På så sätt hoppas vi undvika onödiga och kostsamma felparkeringsavgifter för parkerande i området, säger Johan Hansson, projektledare och samordnare.

Du som letar långtidsparkering eller parkering nattetid har fortfarande flera andra alternativ i närområdet att välja mellan. Läs mer om var du kan parkera i Hudiksvall:

Större kommunala och privata parkeringsplatser i centrala Hudiksvall

Karta över Kattvikskajens utomhusparkering

Karta över kattvikskajens utomhusparkering.