Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Var uppmärksam på algblomning

Algblomning i vatten

Vi får signaler om att algblomning iakttagits på olika badplatser i kommunen. Algblomningen kan vara giftig och du bör därför undvika att bada om vattnet ser grumligt eller missfärgat ut. Algblomning kan förekomma i både sjöar och hav.

Algblomning kallas det när planktonalger på kort tid växer kraftigt. Vattnet blir då grumligt, ändrar färg och algerna bildar ofta ett lager på vattenytan. Starkt solljus och lugnt väder ger goda förutsättningar för algblomning. Algblomning förekommer i alla sorters vatten – hav, sjöar och vattendrag.

Algmassan kan vara giftig och du bör därför undvika att bada vid kraftig algblomning. Även hundar bör hållas borta från vattnet vid algblomning.

Mer information om algblomning

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats kan du läsa mer om algblomning:


Algblomning (havochvatten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På 1177 kan du läsa om algförgiftning och vad du ska göra om du misstänker algförgiftning:

Algförgiftning (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.