Förändring av parkeringar i Hudiksvall

Parkeringsskylt

I takt med den ökade inflyttningen till Kattvikskajen reglerar vi pendlarparkeringen öster om järnvägen. Med start i augusti anlägger vi också fler parkeringar vid bussterminalen.

Kommunen har så länge det varit möjligt hållit pendlarparkeringen öster om järnvägen oreglerad. På grund av den ökade inflyttningen på Kattvikskajen behöver vi förhindra att platserna används som boendeparkering. Nu inför vi därför parkeringsförbud klockan 24–06 under nätter mot vardag på platsen.

– Vi vill att så många som möjligt ska kunna åka med tåg eller buss från resecentrum. Då är det viktigt att det finns lediga bilplatser som inte är upptagna av exempelvis de som bor i närheten eller blir uppställningsplatser för fordon. Att det är bilfritt vissa tider på parkeringen underlättar dessutom snöröjning och annan skötsel, säger Johan Hansson, projektledare och samordnare.

Nya parkeringsplatser i augusti

Med start i augusti kommer vi att bygga fler pendelvänliga platser både för bilar och cyklar närmast bussterminalen. När detta är klart och pendlarna är tillbaka efter semesterperioden kommer vi att följa upp hur platserna används.

Vi kommer då att kunna pröva möjligheten att låta eventuella lediga platser användas av pendlare som behöver ställa bilen under längre tid. För att motverka boendeparkering måste vi i så fall ha någon form av intyg som styrker pendlarbehovet.

Alternativ för långtidspendlare

Du som behöver pendla över längre tid kan idag inte använda pendlarparkeringen på Kattvikskajen, utan måste välja andra alternativ. Söder om järnvägsstationen och i parkeringshuset på Kattvikskajen finns plats att parkera en längre tid, mot avgift.