Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Hur vill du att Delsbo ska utvecklas?

Dekorativ bild.

Vad är bra med Delsbo? Vad fungerar inte? Vad saknar du? Vad vill du se mer av? Var med och utveckla Delsbo och berätta vad du tycker. Mellan den 27 juni till och med den 19 augusti kan du besvara en enkät.

Undersökningen tar ungefär 10 minuter att genomföra, dina svar är anonyma.

Samverkansprojekt mellan aktörer inom offentlig och privat sektor

Enkäten ingår i ett BID-projekt som just nu genomförs i Delsbo. BID (Business Improvement District) är ett samverkansprojekt mellan aktörer inom offentlig och privat sektor. Syftet med projektet är att utveckla Delsbo och bygden omkring till att bli mer attraktiv och aktiv för boende, besökare och företag i Delsbo. BID är en professionell och strukturerad samverkansmodell framtagen av Sveriges branschorganisation Svenska Stadskärnor.