Avstängda gator och vägar – följ läget i trafiken

Närbild på bil med Hudiksvalls kommuns logotyp.

Flera gator har påverkats av det kraftiga regnvädret.

Vi uppmanar överlag till försiktighet där vatten har samlats på gator och vägar. Var uppmärksam på tecken på påverkan på vägbanorna.

Följ läget i trafiken

Håll dig uppdaterad och följ läget i trafiken. Du hittar våra senaste uppdateringar på hudiksvall.se, under Meddelanden.

Flera vägar har andra aktörer som väghållare, till exempel Trafikverket. Du kan följa läget på väg och järnväg via deras hemsida.www.trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur vet jag vem som ansvarar för en väg?

Vägnätet består av allmänna vägar och enskilda vägar. De allmänna vägarna kan vara statliga eller kommunala. Här kan du se vem som är väghållare i olika delar av kommunen.

Vem sköter vägen Öppnas i nytt fönster.