Orange varning för översvämning i delar av Delsbo

Karta orange varning

SMHI går nu ut med en orange varning för översvämning runt Vallån i Delsbo

Varningen gäller från midnatt och omfattar ett område mellan Svedja och Fredriksfors i Delsbo, utmed Glombosjön och Skogsjön.

Anledningen är att stora regnmängder innebär risk för översvämning i sjöar och vattendrag vilket kan komma att påverka vägar och byggnader.

SMHI poängterar att den här varningen grundas på prognoser som har en stor osäkerhet. SMHI:s vädervarningar kan utfärdas på olika nivåer; gul varning, orange varning eller röd varning, beroende på hur stora konsekvenser vädret kan medföra. Röd varning är den allvarligaste graden, men alla varningsnivåer innebär besvärligt väder som kan leda till konsekvenser. Det är därför viktigt att följa varningsläget och förbereda sig.