Skyddsvallar mot höga vattenflöden

Skyddsvallar stoppar vatten och leder bort flödet från ishallen.

Höga vattenflöden gör att vatten tränger upp vid Glysisvallen i Hudiksvall. Vallar är på plats för att skydda utrustning och lokaler.

Stora mängder regn skapar höga flöden i bäckar och åar. Hornån som rinner under Glysisvallen har trängt upp över marken. Skyddsvallar är placerade vid ishallen, så att vattnet rinner på utsidan av byggnaden och vidare till Lillfjärden. Det görs för att säkra egendom och utrustning.

Koll på gator och fastigheter

  • Gatan Promenaden vid Glysisvallen är avstängd.
  • Vi ronderar gator och kommunala fastigheter för att se över vilka insatser som behövs.
  • Tänk på att större vattensamlingar inte är lekplatser för barn.

– Vi får många frågor om varför vi inte vallade in badhuset i Hudiksvall, som drabbades av översvämning. Kommunen har tillgång till skyddsvallar, men det kom mer regn än vi räknat med då. Vi ser hela tiden över vad som behöver göras. Det kan vara så att vi även vallar in badhuset för kommande dagar, men för tillfället är Hornåns flöde vid Glysisvallen prioriterat. Längre fram kommer vi också att utvärdera insatserna och se över vad vi behöver inför framtiden, säger Anna-Karin Ragnarsson, förvaltningschef på Tekniska förvaltningen.

För information om anläggningarna på platsen hänvisar vi till Glysisvallen.

Glysisvallen AB (glysisvallen.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ läget i trafiken

Håll dig uppdaterad och följ läget i trafiken. Du hittar våra senaste uppdateringar på hudiksvall.se, under Meddelanden.

Flera vägar har andra aktörer som väghållare, till exempel Trafikverket. Vi som kommun har kontakt med Trafikverket om läget. Du som trafikant kan följa läget på väg och järnväg via deras hemsida.

Följ läget i trafiken (trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Förbered dig och håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad om vädret via SMHI. Du som bor i eller nära ett område som riskerar att drabbas av översvämningar bör se över hur du bäst förbereder dig.
SMHI om väderläget (smhi.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Checklista för hur du förbereder dig inför en översvämning (krisinformation.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.