Stort behov av bergkross kan ge störning nattetid

Traktorskopa vid väg.

Två bergtäkter får utöka verksamheten och arbeta dygnet runt. Anledningen är stora behov efter att det kraftiga regnet skadat vägar och järnväg.

Nu behöver det skyndsamt produceras material för att laga skador på gator, vägar och järnväg. Därför har Norrhälsinge miljökontor fattat ett snabbt beslut att tillåta två bergtäkter i kommunens område att krossa berg även nattetid. Den tillfälliga utökningen av verksamheten gäller hela dygnet under vardagar från och med den 8 augusti till och med den 18 augusti 2023. Dessa områden påverkas:

  • Bergtäkten på fastigheten Bäck 13:6, Sörforsa.
  • Ulvbergets bergtäkt på fastigheten Finnflo 4:25.

– Det är speciella omständigheter nu. Vägar och järnvägar behöver repareras skyndsamt, inte minst ur säkerhetssynpunkt för räddningstjänsten och annan blåljusverksamhet. Jag hoppas på förståelse från allmänheten för att det tillfälligt kan uppstå buller nattetid och ske en del transporter på udda tider, säger Margareta Eiserman, verksamhetschef vid Norrhälsinge miljökontor.