Förbered dig för mer regn

Bild på staden sett från Lillfjärden.

Vi jobbar för att kunna upprätthålla vår samhällsservice, även när vi ställs inför liknande utmaningar som vi har sett de senaste dagarna. Efter ovädret har det varit mycket att ta hand om, bland annat nedfallna träd och översvämmade gator.

- Vi hanterar just nu det akuta läget med insatser som behöver göras. När vädret har lugnat ner sig kommer vi inventera och se vilka åtgärder som krävs i nästa skede, säger Anna-Karin Ragnarsson på tekniska förvaltningen.

Flera gator har påverkats av det kraftiga regnvädret. Vi uppmanar överlag till försiktighet där vatten har samlats på gator och vägar. Var uppmärksam på tecken på påverkan på vägbanorna.

Viktigt att följa läget och vara förberedd

Mer regn väntas. SMHI har sedan tidigare varnat för översvämning runt Vallaån i Delsbo som omfattar ett område mellan Svedja och Fredriksfors i Delsbo, utmed Glombosjön och Skogsjön. Anledningen är att stora regnmängder innebär risk för översvämning i sjöar och vattendrag vilket kan komma att påverka vägar och byggnader.

- Vi förstår att detta drabbar många men uppmanar också alla att förbereda sig så mycket som möjligt. Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom. Räddningstjänsten har uppdrag att prioritera samhällsfunktioner, säger Mats Åberg som är räddningschef.

Vi följer situationens utveckling löpande. Både Norrhälsinge räddningstjänst och Tekniska förvaltningen har förberett för att kunna förstärka med extra personalresurser.

Checklista för hur du förbereder dig inför en översvämning (krisinformation.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SMHI om väderläget (smhi.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ läget i trafiken (trafikverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.