Efter regn kommer risk för skred

Närbild på stenar.

Risken för ras eller skred kan öka efter kraftigt regnande. Tänk på att vara extra uppmärksam på förändringar i marken runt ditt hus och dina ägor.

Rikliga regn kan utlösa både ras och skred. Inte sällan uppstår rasrisk efter att regnandet upphört och vattnet dragit sig tillbaka. Ras och skred kan inträffa utan förvarning, men tecken kan vara:

  • Färska erosionsskador i slänter mot vattendrag.
  • Plötsliga sprickor och sättningar i marken.
  • Träd och stolpar som börjar luta.
  • Sättningar i byggnader, till exempel dörrar eller fönster som plötsligt inte går att öppna.

Du har ett eget ansvar att skydda din egendom och vidta och bekosta åtgärder för att förhindra och begränsa olyckor. Först när en olycka inträffar eller vid överhängande fara kan samhällets skyldighet att ingripa träda in.

Mer information

Information om skred och ras hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:

Ras och skred (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Råd till privatpersoner vid rasrisk:

Minska risken för ras och skred (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.