Oframkomliga vägar påverkar sophämtning och slamtömning

Avfallstunna

Den senaste tidens oväder har medfört att vissa hushåll inte har kunnat få sina sopor hämtade eller slamtömning utfört på grund av oframkomliga vägar.

- Det är jättebra om berörda kunder meddelar oss på avfallsenheten om vägar är ofarbara eller åtgärdade så vi vet om vi kan köra igen, säger Kickan Hedin Giampietro på avfallsavdelningen.

Meddela status på din väg

E-post till avfallsenheten: avfall@hudiksvall.se