Drogförebyggare jobbar med tidig upptäckt och snabba insatser

Tidig upptäckt och snabba insatser. Det är en förutsättning för att kunna hindra att unga människor fastnar i narkotikabruk. Drogförebyggarna inom Hudiksvalls kommun som riktar sig till grundskola och gymnasium arbetar för att hjälpa både ungdomen som redan har eller riskerar att hamna i beroende, samt hens familj.

- Genom ett gemensamt och strukturerat arbetssätt kan vi upptäcka problem tidigt och ge rätt stöd och hjälp. Förhoppningsvis blir det med tiden fler ungdomar som vågar säga nej till att testa droger och detta ger i sin tur färre personer som hamnar i beroenden. Det blir även bättre utifrån vårdnadshavarnas position, en lättare och snabbare väg in till hjälp och stöd för familjen, säger Malin Jäverfalk som är drogförebyggare i Hudiksvalls kommun.

Arbetet syftar till en ökad kunskap om droger hos ungdomar, vårdnadshavare samt skolpersonal och vad ett beroende kan leda till. Att insikten om att det är lätt att hamna i beroende men oerhört svårt att ta sig ur hoppas Malin och hennes kollegor ska bli mer markant i och med detta.

- Det är ett otroligt viktigt uppdrag och att det äntligen satsas fullt ut på förebyggande arbete i kommunen. Ute på skolorna både bland skolpersonal samt vårdnadshavare har vi fått positiv respons och vi märker tydligt det finns ett stort intresse och en vilja att samarbeta med oss som drogförebyggare, säger Malin Jäverfalk. Vi känner stolthet över att genom ett gott samarbete med skola framförallt kunna göra skillnad. Kan vi få någon att avstå från att prova droger eller ta emot våra erbjudna hjälpinsatser så har vi lyckats.

Nästa steg i detta är att synliggöra drogförebyggare på skolor, informera skolpersonal och vårdnadshavare. Fortsätta att samverka med andra aktörer och få tid att sätta oss in i alla grupper och nätverk och bli uppdaterade om vad som är aktuellt i vårt område.

Drogfri skola