Kraftsamlar för dubbelspår

Glenn Nordlund och Mikael Löthstam står vid ett järnvägsspår.

Tillsammans med tio andra kommuner och två regioner driver Hudiksvalls kommun på för dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand. Under torsdagen och fredagen möttes samarbetsparterna i Nya Ostkustbanan AB för att välkomna nya styrelsemedlemmar och sätta fokus framåt.

– Vi stärker upp vårt samarbete mellan kommuner och regioner genom bolaget för att påverka statsmakterna och få loss pengar till den här viktiga satsningen, säger Mikael Löthstam (s), ordinarie ledamot i Nya Ostkustbanan AB och kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvall.

Fokus på att påverka rikspolitiken

De nya ledamöterna har nu fått sätta sig in både i initiativets historik och nuläge. Efter en tid av gemensam planering går fokuset nu över till att påverka riksdag och regering, för att få finansieringen av dubbelspåret på plats.

– Vi ser att det finns möjlighet till omfördelning av resurser, med tanke på att regeringen prioriterar investeringar i det befintliga järnvägssystemet före höghastighetståg, säger Glenn Nordlund (s), styrelseordförande för Nya Ostkustbanan AB och regionstyrelsens ordförande i Region Västernorrland.

Underlättar för pendling och kompetensförsörjning

En satsning på dubbelspår med kapacitet för 250 kilometer i timmen skulle innebära halverade restider längs Norrlandskusten. Något som väntas gynna arbetsmarknaden.

– Det vi står framför är väldigt stora utmaningar, både för privat näringsliv och inom välfärden när det gäller att få tag på arbetskraft. Att kunna pendla är viktigt, säger Glenn Nordlund.

– Det här stärker naturligtvis möjligheterna för våra företag, men även för det offentliga, att attrahera den kompetens vi behöver. Både för att klara av och för att utveckla våra verksamheter, säger Mikael Löthstam.