Brukarundersökning inom Social- och omsorgsförvaltningen 2023

Person bläddrar i pärm och fikar mittemot hemtjänstpersonal.

Den 18 september startar Social- och omsorgsförvaltningen den nationella brukarundersökningen inom funktionsnedsättning som anordnas av Sveriges kommuner och regioner.

Syftet med brukarundersökningen är att ta reda på hur du som kund/brukare upplever kvaliteten i mötet med vår personal och det stöd vi ger. Vi kommer att använda resultatet från undersökningen för att utveckla verksamheten, så att den blir så bra som möjligt för de som vi är till för.

Vilka kan delta i undersökningen?

I undersökningen ingår alla som har någon av följande insatser:

  • gruppbostad
  • servicebostad
  • daglig verksamhet
  • boendestöd.

I första hand genomför vi undersökningen digitalt som webbenkät, men även i pappersform. Några kommer att få två enkäter, exempelvis en för daglig verksamhet och en för sitt boende. Personalen delar ut enkäterna och alla kommer att besvara enkäten anonymt.

När resultaten från enkätundersökningen är färdiga kommer du att kunna ta del av dem genom Kommun- och landstingsdatabasen Kolada och här på hudiksvall.se.

Besök Kommun- och landstingsdatabasen Kolada Länk till annan webbplats.

Har du frågor om undersökningen?

Har du som deltagare eller närstående frågor kring undersökningen kan du vända dig till personalen på den enhet du tillhör.