Arbetskläder från Hudiksvalls kommun återbrukas

En kvinna i svart keps och gula arbetskläder

Från måndag ska medarbetare på Hudiksvalls kommun skicka kasserade arbetskläder till en kommunal verksamhet som kollar hur det går att förlänga livet på kläderna.

Kommunen har en tradition inom textil och nu ska kunskapen användas för att återbruka mer. Det är dags att arbetskläder får uppmärksamhet och cirkularitet.

Nytt är att när arbetskläder på Hudiksvalls kommun ska kasseras så skickar man dem till en av våra kommunala dagliga verksamheter. Där sorterar vi kläderna och får en övergripande koll på vilka kläder som utrangeras. Självklart så använder vi alla våra kläder tills de är slut. Men vi anar att en del av plaggen går att använda på andra sätt. Till exempel så tar funktionen i reflexer slut fortare än jackorna och byxorna de sitter på. Och alla behöver inte reflexer på sina plagg.

Transporten av kläderna sker tillsammans med ordinarie interna turer.

Kläder som kan användas fler gånger men som inte behövs inom kommunen avidentifieras. Den dagliga verksamheten trycker över eller sprättar bort kommunens logotyper. De säljs till allmänheten via Byggåterbruket på Ulvberget.

Kläder som blir över lägger vi i en container för hela och trasiga kläder. En del tas till återbruk och en del till fiberåtervinning. Nu är det gratis att lämna i den containern men att kasta textil i soppåsen/restavfall till förbränning kostar däremot per ton.

Hör gärna av dig!

Åsa Langer, utredare, social- och omsorgsförvaltningen, Hudiksvalls kommun:

0650-196 70asa.langer@hudiksvall.se

Roger Östlund, teknisk chef, tekniska förvaltningen, Hudiksvalls kommun:

070-661 29 38roger.ostlund@hudiksvall.se

Bakgrund

Tidigare slängde arbetsplatserna kläder i soppåsen/restavfallet till förbränning. Att återbruka arbetskläder är en av åtgärderna för att klara kommunens kretsloppsplan som säger att vi ska minska restavfallet från kommunala verksamheter med 50 % till 2025.

Kretsloppsplan 2021-2025