Nu höjs avgifterna för felparkering: 3 ärenden från kommunfullmäktige

Ledamöter sitter vid bord i en stor sal.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om höjd avgift vid felparkeringar. Dessutom har kommunfullmäktige antagit kommunens risk- och sårbarhetsanalys för 2023-2026.

Måndagen den 25 september höll Hudiksvalls kommunfullmäktige sitt sammanträde. Här är några av besluten från mötet.

Höjning av felparkeringsavgifter

Hudiksvalls kommun har haft samma avgift för felparkering sedan ett antal år tillbaka. Kommunfullmäktige har nu beslutat att höja felparkeringsavgiften. De nya avgifterna blir:

  • 700 kronor om avgift inte är betald, parkeringsskivan är felaktigt inställd eller glömd eller om tillåten parkeringstid överskridits.
  • 900 kronor om bilen parkerats där det råder förbud att stanna och parkera på platsen
  • 1 300 kronor om bilen parkerats utan tillstånd på en plats som är avsedd för rörelsehindrade.

Fastighetsnära insamling

Kommunfullmäktige fick information om hur arbetet med att införa fastighetsnära insamling fortlöper och vad det kommer att betyda för kommunen. Fastighetsnära insamling innebär att förpackningar av plast, papper, metall och glas hämtas i kärl hemma, tillsammans med matavfall och restavfall. Den fastighetsnära insamlingen av förpackningar ska vara igång för alla den 1 januari 2027 enligt den nya förpackningsförordningen som trädde i kraft sommaren 2022. Systemet med återvinningsstationer finns kvar och kompletterar under införandet.

Läs mer om fastighetsnära insamling och hämtning av återvinning hemma

Hämtning av återvinning hemma

Risk- och sårbarhetsanalys

Kommunfullmäktige har antagit Hudiksvalls kommuns risk- och sårbarhetsanalys för perioden 2023–2026. Varje mandatperiod görs en risk- och sårbarhetsanalys som visar på vilka risker, hot och samhällsstörningar som kan inträffa och hur olika händelser kan påverka kommunen. Analysen utgör en grund i kommunens krisberedskapsarbete. Den är också ett beslutsunderlag när det gäller förebyggande åtgärder, planering, utbildningar och övningar för att stärka kommunens förmåga att hantera kriser och minska samhällsstörningarnas skadlighet på människors liv och hälsa, egendom och miljö.

Interpellationer

Det togs också upp interpellationer, alltså frågor som riktar sig till kommunalråden, om bland annat kommunens klimatanpassningsarbete, skolresultaten i årskurs 3 samt tomställda kommunala lokaler.

Ta del av mötet i efterhand

Missade du livesändningen från sammanträdet? Här kan du ta del av sändningen i efterhand.

Sändning från kommunfullmäktige

Information om kommunfullmäktige och ledamöterna.

Kommunfullmäktige

Protokollet justeras och publiceras några dagar efter sammanträdet.

Kommunfullmäktiges protokoll