Inflyttningsstopp på Tunbacka

Tunbacka

Det nya vård- och omsorgsboendet Skyttegillet öppnar enligt plan i slutet av 2024 eller början av 2025. I samband med det avvecklas vård- och omsorgsboendet Tunbacka.

- Som ett första steg i avvecklingen av Tunbacka införs nu ett inflyttningsstopp. Det innebär att inga kunder kommer att erbjudas boende på Tunbacka, utan på något annat av våra vård- och omsorgsboenden, säger äldreomsorgschef Elin Ljung.

De som bor på Tunbacka idag och deras anhöriga kommer att få löpande information om avvecklingen.