Relationsvåld och missbruk i fokus i nytt medborgarlöfte

,

Ett nytt medborgarlöfte för ökad trygghet har skrivits under mellan polisen och Hudiksvalls kommun. Nu sätts våld i nära relation och missbruk bland unga i extra fokus.

Nyligen undertecknade Karl von Krusenstjerna, lokalpolisområdeschef i Hälsingland och Mikael Löthstam (S), kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvall, ett nytt medborgarlöfte. Det fokuserar på förebyggande insatser och samverkan för att öka tryggheten och motverka våld i nära relation och missbruk bland unga.

– Vi har gemensamt pekat ut vad som ska göras för att öka tryggheten hos invånarna och motverka brott. Genom medborgarlöftet visar vi att vi för en tät dialog kring våra utmaningar och agerar tillsammans i samhället, säger Mikael Löthstam.

Det här ska vi göra

Polisen och kommunen ska i samverkan
• arbeta för att motverka all form av narkotikabruk och med särskilt fokus riktat mot unga
• arbeta för att motverka alla typer av brott i nära relation
• ta fram en gemensam lägesbild över bostadsområden i Hudiksvall.

Löftet sträcker sig över tre år, 2023–2025.

Prioriteringar efter dialog

Dessa prioriteringar utgår från den gemensamma lägesbilden som lokalpolisområde Hälsingland och Hudiksvalls kommun tagit fram. Löftet baseras också på dialoger med medborgare och egna medarbetare samt brottsstatistik.

– Fokus på just barn och ungdomar i det brottsförebyggande arbetet är viktigt för att förhindra att de hamnar i missbruk eller kriminalitet. Ungdomsbrottsligheten påverkar inte bara tryggheten i ett lokalsamhälle utan får även konsekvenser för den enskilde. Här är givetvis samverkan mellan polis, skola och socialtjänst avgörande, men vi behöver också fler vuxna som engagerar sig. Det ger oss bättre möjligheter att ändra på utvecklingen om vi agerar tillsammans, säger Karl von Krusenstjerna, lokalpolisområdeschef i Hälsingland.

Fler brott i nära relation

Statistik visar att brott i nära relation har ökat i Hudiksvall under de senaste åren. Hälsingland har också en procentuellt högre andel brott av denna karaktär än snittet i riket.

– Brott i nära relation är ett stort samhällsproblem och förekommer i alla grupper. Det finns dessutom ett stort mörkertal och vi vill nu vända den här utvecklingen och få fler, både våldsutsatta och våldsutövare att söka stöd och anmäla. Polisen gör vad vi kan för att förebygga och utreda brotten, men många gånger så sker det i det dolda. Att bekämpa relationsvåldet är allas vårt ansvar, säger Karl von Krusenstjerna.

Tillsammans förebygger vi brott

Kommunpolisen Johannes Persson driver polisens brottsförebyggande arbete i Hudiksvall i samverkan med kommun, näringsliv och medborgare:

– Samverkan mellan kommun, polis och andra parter är en förutsättning för att långsiktigt lyckas med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. På sikt måste hela samhället hjälpas åt och genom att involvera medborgarna i kommunen kan vi skapa en ännu tryggare kommun.