Internationella matsvinnsdagen 2023

Behållare med olika grönsaker. T ex tomat, gurka och oliver.

Idag är det den Internationella matsvinnsdagen. Det är ett initiativ från FN som infaller den 29 september varje år. Målet med dagen är att minska matsvinnet genom ökad medvetenhet.

En tredjedel av all mat som produceras i världen går förlorad eller slängs. Att minska matsvinnet är ett viktigt bidrag för klimatet, därför har FN som mål i Agenda 2030 att halvera det globala matsvinnet. Regeringen har beslutat om att Sveriges matsvinn ska minska enligt målen i Agenda 2030, det målet finns även beslutat på lokal nivå i kommunens kretsloppsplan.

Kretsloppsplan 2021-2025 sammanfatting

I våra grundskolor har det totala matsvinnet minskat med 31 procent under perioden 2021–juni 2023, vilket är en bra bit på vägen mot målet på 50%.

- Det är ett stort och systematiskt arbete som ligger bakom de resultat vi uppnått inom kommunens grundskolor. Nästa steg blir att fortsätta arbetet i alla våra förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden säger Åsa Wigg, Enhetschef på Kostenheten.

Som en del i vårt arbete att minska serveringssvinnet i skolorna säljer vi ”klimatlådan” till elever och personal på våra grundskolor och gymnasiet. Klimatlådan innebär att elever och anställda kan fylla en medhavd matlåda med överbliven mat efter lunchens slut. Maten betalas till självkostnadspris. Pengarna går åter till eleverna, den här gången i form av en överraskning i skördetidens tecken. Överraskningen presenteras den 19 oktober när det ör Offentliga måltidens dag.

Klimatlådan - en hållbar satsning för att minska matsvinnet