Oroande situation kring narkotikahandel i Hudiksvall

Vid Hudiksvalls kommuns senaste möte med Brottsförebygganderådet diskuterades bland annat frågor kring organiserad brottslighet och narkotikahandel samt hur detta påverkar kommunen och övriga Sverige.

- Vid detta möte deltar bland andra Polisen, Socialtjänsten och kommunens förtroendevalda i planutvecklingsutskottet. Vi kan enas om att det är en oroande situation kring narkotikahandel i kommunen och vi vill verkligen lyfta problematiken kring allas bidrag till det stora hela när hen väljer att köpa narkotika, om än i små mängder, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsen ordförande i Hudiksvall.

Polisen i Hudiksvall poängterar att det som de idag ser i Hudiksvalls kommun är ett ganska omfattande och utbrett narkotikamissbruk.

- Det är inte de traditionella missbrukarna utan det tas lite här och var, det tas på fester och de tas efter jobbet, hemma och så. Vilket är väldigt oroande, säger Johannes Persson som är kommunpolis i Hudiksvalls kommun. Det här kapitalet som man petar in när man köper narkotika, oavsett om det är litet kapital eller stort kapital, mycket eller lite pengar. Det är det som föder våra organiserade gäng som vi har i Sverige, men även utomlands naturligtvis och även de som betalar för de vapen som används, för det sprängmedel som används och den verksamhet de har. Det är dit det går.

Både Polisen och kommunen vill tillsammans poängtera att vi alla bär ett ansvar. Varje gång en kommuninvånare köper narkotika så är man också med och finansierar gängens möjligheter att bedriva sin verksamhet. Välj att avstå.