Hudiksvall tar kliv uppåt på lista för miljöarbete

Vattendamm vid koloniträdgård.

Nu klättrar Hudiksvalls kommun på listan över miljöbästa kommuner. Åtgärder med våtmarker, mat och ett systematiskt arbete för hållbarhet är viktiga delar.

Hudiksvall tar plats 45 av 290 i årets rankning av Sveriges miljöbästa kommun. Det är en förbättring från förra årets plats 92. Dessutom kommer kommunen på plats 6 i kategorin mindre städer och tätorter i Sverige. I Gävleborg tar Hudiksvall andra plats, efter Gävle.

– Det känns så kul. Nu får vi ett kvitto på att arbetet går framåt även om man förstås alltid vill mer. Hållbarhet ska genomsyra hela kommunens organisation och det vi gör följs upp systematiskt. Det gör att positionerna förflyttas framåt hela tiden, säger Åsa Terent, miljöstrateg på Hudiksvalls kommun.

Skolor och kost viktiga delar

Kommunens verksamheter tar ett stort ansvar i arbetet. Några exempel är:

  • Skolorna jobbar med certifieringen Skola för hållbar utveckling.
  • Arbetet med att restaurera våtmarker och vattendrag pågår sedan flera år tillbaka.
  • Kostenheten arbetar aktivt mot matsvinn och för hållbara livsmedel i kommunens verksamheter.
  • Kretsloppsplanen ska minska avfallet och bidra till att resurser används mer effektivt.

Enkät om miljöarbete

Listan över kommunernas miljöarbete är sammanställd av tidningen Aktuell Hållbarhet. Tidningen skickar ut en enkät till kommunerna varje år men frågorna kan variera.

– Jag är stolt över det arbete som görs för att invånarna ska få en attraktiv och hållbar livsmiljö. Att vi klättrar så mycket på rankningen visar att vi har slagit in på rätt väg. En väg vi ska fortsätta att arbeta på, hållbarhetsarbetet fortsätter alltid, säger kommunalrådet Lina Johnsson.

Långt arbete med hållbarhet

Ta del av fler exempel på hur kommunen arbetar med hållbarhet:
Hudiksvalls kommuns arbete med hållbarhet

Om kommunrankningen

  • Kommunrankningen Sveriges miljöbästa kommun genomförs varje år av tidningen Aktuell Hållbarhet. Rankningen består av en enkät om bland annat transporter, livsmedel och stadsplanering. Det räknas sedan ihop med data från flera källor, exempelvis Vattenmyndigheten, Boverket och Avfall Sverige.
  • På tidningens webbplats ser du frågorna till kommunerna.

Frågorna i Aktuell hållbarhets rankning (aktuellhallbarhet.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.