Informationsträff för hyresvärdar, bostadsrättföreningar och företag: om obligatorisk sortering av matavfall

Person som slänger matavfall i brun tunna

Tidigare kunde fastighetsägare välja om de ville sortera matavfall eller inte. Det är inte längre möjligt. Från årsskiftet ska alla samla in och återvinna matavfall. Nu bjuder vi in dig som hyresvärd, bostadsrättförening och företag som idag inte har brun tunna för matavfall till ett informationsmöte.

Du väljer själv om du vill delta digitalt eller på plats.

  • Datum: 12 oktober, 2023.
  • Digitalt: Klockan 10.00 (Länk skickas vid anmälan)
  • På plats: Klockan 13.00, Håstaängsvägen 2, Hudiksvall.

Anmälan

Anmäl dig senast 10 oktober via e-post till:

avfall@hudiksvall.se

För dig som är villa- eller fritidshusägare

Informationsmöte för villaägare planeras till senare under hösten 2023.

Informationsmöte för ägare till fritidshus med sophämtning på sommarhalvåret planeras till våren.

Mer information om matavfall

Läs mer om matavfall här:

Matavfall